doel ongeval stichting

De Ongeval Stichting is een goede doelen stichting die is opgericht door een aantal enthousiaste traumachirurgen en die wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De Ongevalstichting heeft ten doel de kwaliteit van zorg voor de ongevalpatiënt in Nederland te bevorderen en het publiek voor te lichten over alle aspecten die van belang zijn voor een goede zorg aan ongevalpatiënten. Om deze doelen te bereiken wil de stichting zorgdragen voor:

  • Het geven van voorlichting aan burgers, patiënten, professionals en beleidsmakers 
  • Het bevorderen van contacten en het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties, die doelstellingen hebben binnen en/of actief zijn op het gebied van de traumachirurgie 

Deze doelstellingen probeert de Ongevalstichting te realiseren door het organiseren van een jaarlijks evenement: de Nationale Traumadag.

Het belang en het werk van de Ongeval Stichting wordt ondersteunt door de Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Beraad Trauma Centra (LBTC)