VeiligheidNL

VeiligheidNL zal als partner van de Ongevalstichting tijdens de publieksdag aanwezig zijn met een informatie stand, valclinic en een kop van Jut.

VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die al jarenlang veilig gedrag in de woon-, werk- en leefomgeving stimuleert. Ons doel is het voorkomen van zo veel mogelijk ernstig letsel door ongevallen, geweld en psychische onbalans. We helpen mensen de regie te nemen over hun eigen veiligheid. VeiligheidNL brengt gegevens in kaart, doet onderzoek en ontwikkelt preventiemaatregelen en -campagnes. We werken samen met de overheid, bedrijven, zorgverleners en experts.