Founding Partners

Gezien het grote maatschappelijk belang hecht de Ongeval Stichting veel waarde aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties of instanties, zowel nationaal als internationaal, wiens doel of activiteiten voor de traumatologie van belang zijn.
Omdat de Ongeval Stichting haar doelstellingen wil blijven uitvoeren,  is ze op zoek naar founding partners. Partners die een gezamenlijke interesse hebben en die willen investeren in preventie van ongevallen, veiligheid (bv binnen een bedrijf), het gezonder maken van onze samenleving en willen investeren in hogere kwaliteit van leven voor jong en oud. Deze founding partners kunnen bedrijven / instanties zijn van velerlei aard zoals bedrijven in de transportsector, hulpdiensten, verzekeringsmaatschappijen, telecom bedrijven, medische bedrijven, de overheid, andere stichtingen die zich bezig houden met slachtofferhulp etc.

De Ongeval Stichting hoopt dan ook dat vele bedrijven / instellingen geïnteresseerd en overtuigd zijn van dit gemeenschappelijke belang en dit dan ook met ons willen delen.

Wilt u nadere informatie ontvangen dan willen wij u met alle plezier aanvullende gegevens toezenden.

 

Huidige Foundingpartners:

                                        

Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie      GlaxoSmithKline
 
 
(klik op de logo's voor een link naar de websites van onze partners)