Traumazorg

Traumazorg is de zorg voor patiënten die na een ongeval (= trauma) enige vorm van zorg nodig hebben. Patiënten kunnen zorg nodig hebben na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, na een sportongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval in en om het huis of na een geweldsmisdrijf. De letsels die het gevolg zijn van een ongeval kunnen zeer uiteenlopen: van eenvoudige kneuzingen tot gebroken botten en van oppervlakkige snijwonden tot levensbedreigende brandwonden of inwendige bloedingen. Vaak is de zorg na een ongeval spoedeisend. Een groot gedeelte van deze patiënten wordt dan ook gezien op een Spoedeisende Hulp-afdeling in een ziekenhuis. Een deel van deze patiënten zal vervolgens geopereerd moeten worden voor hun letsel, al dan niet met spoed.

Naast een groep relatief jonge patiënten is er, ten gevolge van de toenemende vergrijzing van de bevolking, een ‘nieuwe’ categorie ongevalpatiënten bijgekomen: de ouderen. Ten gevolge van fysieke beperkingen, osteoporose en andere bijkomende ziektes, zien we de laatste jaren een forse toename van het aantal heup-, pols- en wervelbreuken. Goede traumazorg is ook bij deze groep patiënten zowel voor hen, hun familie als voor de maatschappij van groot belang.