Gebroken heup

Inleiding
Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een gebroken heup. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een gebroken heup
het heupgewricht bestaat uit een heupkop (= onderdeel van het bovenbeen) en een heupkom (= onderdeel van het bekken). Wanneer er gesproken wordt over een 'gebroken heup', wordt er meestal bedoelt dat het bot vlak onder heupkop is gebroken (de 'hals' van de heup), of het bovenbeensbot vlak onder de hals. Een gebroken heup is vrijwel altijd het gevolg van een val, waarbij er op de aangedane zijde is gevallen. Een gebroken heup treedt meestal op bij ouderen vanwege zwakker wordend bot (osteoporose) en een verhoogde valneiging, maar kan ook bij jongeren voorkomen.


De klachten
Een gebroken heup kenmerkt zich doordat de patient na de val niet meer op het aangedane been kan staan tgv pijn in de heup. Vaak is daarbij het been ook wat verkort ten opzichte van de andere kant en ligt de voet wat naar buiten gedraaid. Op de Spoedeisende hulp zal er een Rontgenfoto worden gemaakt om te kijken of en in welk gedeelte het bot is gebroken.

Behandeling

De behandeling van een gebroken heup is afhankelijk van de exacte plaats van de breuk en de stand van de breuk.

Conservatief: Een gebroken heup kan maar zelden zonder operatie worden behandeld. Slechts in enkele uitzonderingssituaties is dit een optie: Als de breuk alleen in de nek van de heup zit en deze breuk in meerdere richtingen onverplaatst is. In dat geval kan er bij relatief jonge en gezonde patienten geprobeerd worden de breuk zonder operatie te behandelen met fysiotherapie en het opvoeren van de belasting op geleide van de pijnklachten. Bij deze behandeling is er echter altijd ene kans dat de breuk alsnog van zijn plaats raakt en er alsnog een reden voor operatie ontstaat.

Operatie: in de meerderheid van de gevallen is er een indicatie voor operatie. Het doel van de operatie is de patient pijnvrij te krijgen en zo snel mogelijk weer uit bed te krijgen, aangezien patienten snel zieker worden als ze alleen maar in bed kunnen blijven liggen (ontstaan van oa. longontstekingen en doorligplekken) Het soort operatie is afhankelijk van onder andere de leeftijd van de patient en de plaats van de breuk. Als de breuk in de nek van de heup zit (vlak onder de kop), dan zal er gekozen worden voor het vastzetten van de heupkop met bijvoorbeeld 1 of meer stevige schroeven in de heupkop, of voor het vervangen van de heupkop met een heupprothese. Indien de breuk onder de nek en dus meer in het bovenbeen zit, zal er gekozen worden voor of een stevige schroef in een plaat, of voor een stevige schroef met een pen in het bovenbeensbot.

   

Herstel

Het herstel zal met name afhankelijk zijn van de verdere gezondheid van de patient en hoe goed de patient voor de breuk nog kon lopen. Vaak mogen patienten direct na de operatie alweer op hun gebroken been staan. Echter, wanneer de patient weer goed zelfstandig kan lopen, zal er afhankelijk zijn van de patient en zijn of haar algehele conditie

Complicaties:

Na de operatie kunnen er problemen ontstaan van pijn, bloeduitstortingen en wondontstekingen. Ook kan de patient problemen krijgen van het nog niet goed mobiel zijn (bijv longontsteking) of van andere gezondheidskwalen (bijvoorbeeld hartproblemen of ontstaan van verwardheid). Daarnaast kan het zo zijn dat de geplaatste schroeven en/of pen of plaat niet bestand zijn tegen de vrijgekomen krachten en losbreken of uitbreken. Ook diepe ontstekingen van het geplaatste kunstmateriaal kunnen ontstaan, maar deze zijn gelukkig zeldzaam.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.

Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.