Maatschappelijk gevolg trauma

Ongevallen zijn in de leeftijdscategorie tot 40 jaar de belangrijkste doodsoorzaak, belangrijker dan hart- en vaatziektes en kanker. In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland gemiddeld 5300 mensen per jaar overleden ten gevolge van een ongeval of geweld. Er worden gemiddeld 19.000 mensen per jaar opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van een verkeersongeval en jaarlijks worden ruim 1.000.000 mensen onderzocht en/of behandeld op een Spoedeisende hulpafdeling ten gevolge van een letsel door een ongeval.

De medische kosten van de traumazorg bedragen per jaar 1047 miljoen euro (5% van het totale gezondheidsbudget). De indirecte kosten als gevolg van economisch productieverlies bedragen, afhankelijk van de wijze van berekening, 772 tot 3622 miljoen Euro per jaar, dat is 8% van alle indirecte kosten ten gevolge van ziekte. (getallen: CBS)
De te winnen QALY’s (Quality Adjusted Life Years = maat voor kwaliteit van leven) in de traumazorg zijn enorm vooral omdat het vaak jonge mensen betreft. Bij een optimale opvang, zorg en behandeling kunnen zij vaak nog jarenlang in goede gezondheid van het leven genieten en deelnemen aan het maatschappelijke en economische verkeer. Indien de opvang, zorg en behandeling van deze patiëntengroep te wensen overlaat, kan dit leiden tot levenslange invaliditeit of een minder voorspoedig herstel, met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg.